Spotkanie z wyjątkowym Człowiekiem

Dnia 28 stycznia 2016r. stypendyści diecezji warszawskiej zebrali się w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Uczestników spotkania zaszczycił swoją obecnością ks. Kard. Kazimierz Nycz –przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

O godzinie 16.30 studenci zgromadzili się w sali konferencyjnej Domu. Towarzyszyli im także rodzice oraz młodsi koledzy i koleżanki z gimnazjów i liceów. Gospodarz spotkania – ksiądz Paweł Walkiewicz- powitał zebranych, odmówił modlitwę i udzielił głosu księdzu Janowi Drobowi, który podziękował studentom za obecność mimo czasu sesji, egzaminów i wielu innych zobowiązań. Uświadomił zgromadzonym, że najważniejsze egzaminy przeprowadza życie, zatem musimy umieć dokonać podziału na „sprawy ważne i ważniejsze”. Do tych ważniejszych z pewnością należało spotkanie z metropolitą warszawskim.

Głos zabrał też członek Zarządu FDNT- widoczny na zdjęciu ks. Dariusz Kowalczyk. Omówił on ważne kwestie datyczące wspólnoty warszawskiej i wyraził zadowolenie ze spotkania młodzieży z Kardynałem.

Powitano także członków zarządu Fundacji,członków zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło oraz dyrektorkę Punktu Przedszkolnego „Lolek”, Beatę Tkaczyk-Ozimek, która gorąco zachęciła warszawskich stypendystów do udzielania się w placówce. Następnie głos zabrała Katarzyna Kieler, wyjaśniając uczestnikom zebrania, jak ważne jest zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży.

Po krótkim okresie oczekiwania, wypełnionym dźwiękami kolęd wykonywanych przez chór, powitaliśmy ks. Kard. Kazimierza Nycza. Świąteczne życzenia w imieniu stypendystów złożyła eminencji szefowa warszawskiej wspólnoty, Barbara Daniewicz. Następnie do zgromadzonych przemówił Jego Eminencja Ks. Kard. Kazimierz Nycz. Przedstawił zajmującą historię, której świadkami były mury Domu Arcybiskupów Warszawskich, oraz zaprezentował problemy, z jakimi zmaga się współczesność, kładąc szczególny nacisk na kwestię uchodźców. W związku z rozpoczętym niedawno Rokiem Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka przypomniał wszystkim, że „chrześcijanin nie pyta, czy może pomóc. Pyta, jak ma pomóc.”

Następnie Kardynał Nycz złożył życzenia obecnym i przystąpiono do dzielenia się opłatkiem oraz wymiany życzliwości. Spotkanie dało stypendystom okazję do ponownej komunii z bliźnimi. Obecni w sali konferencyjnej radowali się otrzymaną możliwością do spotkania z metropolitą warszawskim.

Serdecznie dziękujemy koordynatorowi diecezji warszawskiej, księdzu Pawłowi Walkiewiczowi, za stworzenie młodym ludziom niecodziennej okazji do poznania wybitnego sługi Kościoła. Doceniamy zaangażowanie, humor i zapał w czynieniu dobra oraz składamy wyrazy sympatii.

Patrycja Suchocka