Pierwsze w Warszawie publiczne liceum katolickie!

Dotychczasowe prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Ks. R. Archutowskiego od września stanie się liceum publicznym – bez czesnego. Będzie to pierwsze w Warszawie katolickie liceum publiczne.
szkolnym korytarzu.

W 2015 r. liceum im. Bł. Ks. R. Archutowskiego otrzymało medal „Srebrnej Szkoły” najlepszych Liceów w Polsce w  prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektyw”. W szkole nauczyciele wraz z dyrekcją dbają o dobre, gruntowne wykształcenie – 100% zdawalność matury. Współpracują z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Wydziałem Nauk Matematyczno – Przyrodniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jednostką prowadzącą szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej. Wychowanie prowadzone jest w oparciu o dobre  relacje z drugim człowiekiem, a ich źródeł szukamy  w Ewangelii. W szkole dbają o rozwój ducha i ciała, uczniowie nie muszą wstydzić się wiary. Prowadzone są adwentowe dni skupienia i rekolekcje wielkopostne, w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek uczniowie mogą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, w maju chętni modlą się Litanią Loretańską, a w październiku odmawiają różaniec na szkolnym korytarzu.

Liceum oferuje różne kierunku kształcenia: humanistyczny, matematyczny i przyrodniczy oraz naukę języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, a także drugiego spośród trzech języków obcych  nowożytnych: francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego.

W „Archutowskim” historii uczą nie tylko z podręczników. Organizowane są liczne spotkania ze  świadkami ważnych wydarzeń, które wpisały się w bieg historii naszego kraju. Kadra liceum dba także o wychowanie patriotyczne – choćby poprzez organizowanie Gry Miejskiej „Powstańcze ślady”, która nawiązuje do wydarzeń z Powstania Warszawskiego.

W liceum dbają o rozwój ducha, ale i ciała. Szkoła dysponuje rozbudowanym terenem rekreacyjno – sportowym . Organizowane są również wycieczki w ciekawe miejsca, znane i całkiem nieodkryte. Rozwijane są talenty młodych ludzi, m.in.: poprzez prowadzenie teatru „Archutowskiego”, liczne koła zainteresowań.

Liceum im. Bł. Ks. Archutowskiego to dobre miejsce dla rozwoju młodego człowieka. To szkoła, która łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Kierując się w pracy nauczycielskiej zasadą „kształcąc – wychowujemy”, szczególnie poszukują uczniów, którzy, oprócz pragnienia zdobywania nauki, są zaangażowani
w pogłębianie wiedzy religijnej, życie parafii, stowarzyszeń i ruchów katolickich.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.archutowski.edu.pl/