Stypendyści Fundacji dzielą się dobrem!

Tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki połączyła milion osób – darczyńców, rodziny i wolontariuszy. Wśród nich nie zabrakło także stypendystów i absolwentów programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jak sami mówią „dobro mnoży się poprzez dzielenie”, więc każdego roku włączają się w ten szlachetny projekt Stowarzyszenia WIOSNA.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z całej Polski włączyli się jako wolontariusze i darczyńcy w akcję Szlachetna Paczka. Do tegorocznej edycji dołączyli także przyjaciele, kadra przedszkolna i rodzice podopiecznych nowopowstałego Punktu Przedszkolnego LOLEK, a także członkowie Stowarzyszenia Absolwentów „Dzieło”.  To bardzo silna ekipa, która realizuje się poprzez czynienie dobra i ogłaszanie światu, a przynajmniej kilkunastu rodzinom rocznie, Dobrej Nowiny. Poprzez swoje zaangażowanie włączają kolejne osoby, które tak jak i oni pragną czynić dobro. Łączą potrzebujące rodziny z darczyńcami i bardzo często, wraz ze swoimi znajomymi, organizują paczki jako darczyńcy. Są najbliżej potrzebujących, odkrywają ich trudne historie i za wszelką cenę starają się pomóc. Ta pomoc, według idei akcji, staje się „impulsem do zmiany życia dla tych, którzy są teraz zbyt słabi, by podnieść się z kolan”.

Wolontariuszka i stypendystka Fundacji tak opowiada o „fundacyjnych wolontariuszach”: „Nam też kiedyś ktoś pomógł i często nadal pomaga, dlatego pełni pozytywnych doświadczeń, chcemy dzielić się tym, co mamy. I choć nie zawsze są to rzeczy materialne, to dobre słowo, wysłuchanie drugiej osoby i zrozumienie, czym jest bieda, to naprawdę dużo. Poświęcamy swój czas, energię, wykorzystujemy i dzielimy się talentami, by pokazywać – cytując słowa piosenki – że ludzi dobrej woli jest coraz więcej. I jak podkreślał nasz patron Jan Paweł II – jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić, to tylko jedno – miłować. Dlatego pomagamy, dzieląc się miłością i przekazując dalej otrzymane dobro”.

Stypendyści z roku na rok starają się „dawać jeszcze więcej z siebie” w rozwój tej akcji. I tak każdego roku oprócz rosnącej liczby wolontariuszy i darczyńców wśród stypendystów i absolwentów programu stypendialnego Fundacji rośnie także liczba liderów poszczególnych dzielnic, obszarów miast i wsi, gdzie akcja jest realizowana. Rekrutują i szkolą nowych wolontariuszy Paczki, we współpracy z parafiami, służbami społecznymi, szkołami i innymi organizacjami znajdują najbardziej potrzebujących w Polsce: osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne i ludzi, których spotkało nieszczęście, organizują magazyny, a potem pomagają znajdować darczyńców, czuwają nad sprawnym przeprowadzeniem akcji w danym rejonie. Tysiące rozmów, telefonów, spotkań, by jak najlepiej zorganizować pomoc, mądrą pomoc najbardziej potrzebującym.

Szlachetna Paczka jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. Projekt ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób.

Magdalena M. Jagodzińska