Stypendyści na święceniach diakonatu

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi…” Mk 1,17

W sobotę 21 czerwca w diecezji gdańskiej miała miejsce uroczystość świeceń diakonatu. Ośmiu alumnów Gdańskiego Seminarium Duchownego otrzymała pierwszy stopień świeceń. Jednym z nich był diakon Łukasz Szymanowski, który jest od wielu lat przyjacielem gdańskich stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Delegacja z naszej wspólnoty przybyła na to ważne wydarzenie i w imieniu wszystkich złożyła najserdeczniejsze życzenia i zapewniała o pamięciu w modlitwie. 

Nowowyświęconemu diakonowi życzymy obfitości łask Bożych oraz zawsze z ufnością i uśmiechem na twarzy podążał za Chrystusem.

Emanuela Kuptz

diecezja gdańska