Stypendyści na szkoleniu NBP

W dniach 13-15 kwietnia br. 44 osobowa grupa stypendystów studiujących kierunki ekonomiczne uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski w Zalesiu Górnym. Wykłady poprowadził dr Grzegorz Tchorek z Katedry Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podczas zajęć stypendyści pogłębili wiedzę na temat roli, zadań i działalności NBP, banków oraz innych instytucji rynku finansowego, m.in. Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz waluty europejskiej.

Ważnym elementem programu była projekcja filmu „Inside Job” w reżyserii Charlesa Fergusona. W opinii jednego z uczestników szkolenia, „film pokazał przyczyny powstania kryzysu ekonomicznego w 2008 roku, jego fazy oraz skutki”.
Stypendyści podkreślili także, że pomysł połączenia wykładu z panelem dyskusyjnym był bardzo potrzebnym i trafnym rozwiązaniem. „Mogliśmy nie tylko poszerzać wiedzę ekonomiczną słuchając, ale także zadając pytania” – stwierdziła Monika Bożejewicz, studentka ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Szkoleniu towarzyszyła „fundacyjna integracja” oraz wspólna Msza święta w kościele św. Huberta w Zalesiu Górnym.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Narodowemu Bankowi Polskiemu za zorganizowanie szkolenia oraz pracownikom ośrodka za życzliwe przyjęcie.

Podziękowania kierujemy także do Angeliki Niedziółki oraz Katarzyny Michaluk za profesjonalną opiekę podczas całego szkolenia.

Mati