Jak stypendyści pamiętają Świętego Jana Pawła II?

16 października 1978 r. to dzień który odmienił oblicze świata. Dzień w którym kard. Karol Wojtyła został 264. papieżem. Dziś 39 lat po tym wydarzeniu i 12 lat po Jego śmierci nie ma wątpliwości, że była to jedna z najwybitniejszych postaci w dwudziestym wieku, a może i w całej historii Polski. Wyrazem wdzięczności za pontyfikat Świętego Jana Pawła II jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i jej stypendyści którzy tworzą Jego „Żywy Pomnik”. Rozumie się przez to  zgłębianie nauczania Ojca Świętego, ale także i szerzenie go dalej.

W tym wyjątkowym dniu rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża stypendyści odpowiedzieli na pytanie, jak pamiętają papieża-Polaka.

 

Pamiętam, kiedy byłam jeszcze w podstawówce, jak pięknie obchodziliśmy Dzień Papieski, angażując w to całą, naszą małą społeczność szkolną, liczącą ok. 80 osób. Tworzyliśmy gazetki, organizowaliśmy nawet szkolny konkurs wiedzy o życiu Papieża – Polaka. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będę częścią tak wielkiego Dzieła, nad którym czuwa On w całej swej świętości. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, a nieodłącznym elementem naszego wzrastania jest modlitwa. Św. Jan Paweł II nauczył mnie tego, że „Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.” Chowam te słowa głęboko w sercu i pragnę, by zawsze towarzyszyły one każdemu mojemu westchnieniu ku górze.

Anna Biniek

 

 

Urodziłam się w 1998r. Mimo to uważam się za pokolenie JP2. Dlaczego? Od najwcześniejszych lat dorastałam w poczuciu wyjątkowości papieża-Polaka. Chociaż pamiętam z tamtego okresu stosunkowo mało, to bardzo wyraźnie odznaczył się w mojej pamięci moment jego śmierci. Jako dziecko miałam poczucie utraty kogoś bardzo dobrego, a jednocześnie poczucie konieczności zapełnienia tego „deficytu dobroci” moim własnym życiem. Kiedy zostałam stypendystķą FDNT i zaczęłam zgłębiać nauczanie oraz życiorys Jana Pawła II, stał się on osobą bardzo mi bliską. Obecnie czerpię od niego wiele wzorców i staram się każdy dzień zapełnić dobrocią tak jak on.

Karolina Szabat

 

Jan Paweł II jest dla mnie wzorem do naśladowania. Podczas codziennych zmagań często powtarzam Jego słowa „Musicie od siebie wymagać choćby inni od Was nie wymagali”. Pomaga to w stawianiu sobie poprzeczki każdego dnia coraz wyżej. Święty Jan Paweł II to dla mnie wielki autorytet do naśladowania

Emanuela Kuptz

 

Nie miałem okazji poznać Jana Pawła II, ale dzięki rodzicom pamiętam go z telewizji. Jan Paweł II został w mojej pamięci również dzięki zdjęciom z dziećmi, które bawiły się wokół niego. Uśmiechnięty ale też zatroskany o losy ludzkości-takie emocje wydawały się przemawiać z jego twarzy. W 2005 roku wiedziałem że odszedł ktoś bardzo ważny dla każdego Polaka. Cieszę się, że dzięki rodzicom, fundacji mogę być cząstką „żywego pomnika” Jana Pawła II.

Jakub Potrząsaj

 

 

Mimo, że Papież zmarł jak miałam niespełna 8 lat, zawsze wspominam go jako człowieka pełnego mądrości, ale też dobrego humoru. Stanowi dla mnie wzór człowieka, który mimo swej nieszczęśliwej młodości, potrafił z niej czerpać to, co najlepsze (wystarczy wspomnieć jego wizytę w 1999 w Wadowicach, kiedy wspominał wyjścia na kremówki). Nauczył mnie, że trzeba umieć dać człowiekowi drugą szansę, wybaczyć mu, nie przekreślać, bo przecież każdy z nas popełnia błędy.

Marta Domżalska

 

 

Papieża pamiętam jako człowieka uśmiechniętego, otwartego na młodych, lubiącego żartować, ale za każdym razem chcącego przekazać pewną wartość. Koleżeństwo, przyjaźń czy rodzina, starał się mówić prostym językiem, a część jego słów wydawałaby się nazbyt oczywista, lecz niezwykle potrzebna, byśmy mogli utrwalić sobie co jest najważniejsze. Jego duchowość zaś budziła podziw, zmuszała do zadumy nad samym sobą oraz nad naszym kontaktem z Bogiem

Janusz Gietka

 

 

Jan Paweł II jest dla mnie postacią ponadczasową. Jego mądrość, słowa, które wypływały z głębi serca w każdej sytuacji pomagają mi stanąć na nogi. Za każdym razem wspominam jak Jan Paweł II podkreślał, że „życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć.” Każdy z nas spotyka się z trudnymi sytuacjami. Często myślimy, że nie ma żadnego wyjścia. Mylimy się! Jeśli odnajdziemy Chrystusa to zawsze jest wyjście. Jezus wyciąga do nas rękę i chce nam pomóc. Jan Paweł II wielokrotnie przemawiał do młodych, sięgał do naszych serc i prosił o odwagę, która potrzebna jest w naszej egzystencjalnej wędrówce. Trzeba z odwagą głosić naukę Chrystusa i nigdy nie można zwątpić. Podczas Światowych Dni Młodzieży wypowiedział ważną treść, która towarzyszy mi na co dzień. Były to następujące słowa „Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka. Tylko On daje siłę i radość życia, bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenia i przeszkody.” Mimo braku fizycznej obecności Jana Pawła II, nadal możemy czuć Jego duchową obecność. Pozostała po nim piękna nauka, która powinniśmy w sobie rozwijać.

Aneta Michalska

 

 

Koniec pontyfikatu Jana Pawła II przypadł na lata mojego dzieciństwa. Jako mała dziewczynka nie byłam świadoma, że ten Wielki Polak zostanie kiedyś świętym. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” umożliwiła mi poznanie nauczania św. Jana Pawła II. Jako stypendyści staramy się wcielać je w życiu codziennym. Dla mnie osobiście nasz Papież Polak jest wzorem prawdziwego miłosierdzia i przebaczania.

Anna Miazga

 

 

Pamiętam jak cały naród podczas pielgrzymek jednoczył się na błoniach, miejscach pobytu czy przed telewizorami. Czuliśmy wielka tożsamość narodowa. Do dzisiaj postać Świętego Jana Pawła II jednoczy wszystkich Polaków bez względu na przekonania.

Tomasz Kawerski

 

 

Niestety papieża Jana Pawła II nie miałem możliwości zobaczyć na żywo, jak chociażby Franciszka. Pamiętam jednak celebrowane przez niego mszę, które jako dziecko oglądałem w telewizji. Moje kolejne zetknięcie się z papieżem, to kontakt z jego nauczaniem. Przygotowując się do Olimpiady Teologicznej przeczytałem adhortacje „Reconciliatio et paenitentia”. Choć początkowo zrozumienie tekstu nie było łatwe, to uważna lektura pozwoliła mi zrozumiec istotę tego sakramentu oraz pokonać lęk przed spowiedzią. Jako student teologii, coraz częściej spotykam się z twórczością Jana Pawła II i coraz bardziej doceniam jego dorobek naukowy.

Hubert Szczypek

 

 

Odkąd pamiętam, w domu, szkole, czy kościele, św. Jan Paweł II był mi stawiany za wzór do naśladowania. Niestrudzony w głoszeniu Ewangelii i Chrystusa, wytrwały w nadziei chrześcijańskiej. Nie bał się wyzwań, lecz stawiał im czoła ze swoim radosnym usposobieniem i pełnią wiary. Pojednywał skłóconych i wychodził do ludzi, by z nimi przebywać, pielgrzymował do nich. Pamiętam, jak olbrzymi smutek i łzy towarzyszyły całej mojej rodzinie przy oglądaniu transmisji jego pogrzebu, jakby nam zabrakło kogoś najbliższego… Jestem dumny z bycia Jego “Żywym Pomnikiem” i dziękuję Bogu za tak piękny wzór życia, którym chętnie się kieruję.

Michał Stradowski

 

 

Aby upamiętnić postać Świętego Jana Pawła II, Fundacja co roku, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru, organizuje Dzień Papieski. Jest on okazją do uczczenia pamięci papieża-Polaka m.in. poprzez koncerty, apele i czuwania. Tego dnia prowadzona jest również zbiórka funduszy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi. Równocześnie z pomocą materialną stypendyści zgłębiają nauczanie Świętego Jana Pawła II i dojrzewają duchowo poprzez obozy rekolekcyjne i całoroczną formację we wspólnocie.