Stypendysta Seweryn „Orłem Dolnośląskim”

19 grudnia 2013 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ,,Orzeł Dolnośląski” dla wybitnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej województwa dolnośląskiego.

Kapituła konkursu zdecydowała, że tegorocznym zwycięzcą został pochodzący z małej wioski spod Wrocławia, uczący się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Strzelinie, Seweryn Chojnacki stypendysta naszej Fundacji.

W konkursie pod uwagę brano osiągnięcia edukacyjne ucznia, średnią ocen, wyniki z egzaminu gimnazjalnego, ocenę z zachowania, udział w konkursach, olimpiadach, aktywność społeczną, sukcesy i talenty kandydata.

Jak opowiada sam Seweryn: „Po otrzymaniu nagrody dziennikarka TVP Wrocław zadała mi pytanie, co jest moim największym dotychczasowym sukcesem. Odpowiedziałem, że mój największy sukces i moja największa duma to bycie stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia”

 

Serdecznie gratulujemy Sewerynowi i życzymy dalszych sukcesów!