Świat potrzebuje dziś świętych

W obecnych czasach panuje przekonanie, że na miano „świętego” zasługują wyłącznie osoby nierozerwalnie związane z Kościołem, bądź te, które oddały swoje życie w imię wiary. Otóż Święty Jan Paweł II słusznie łamał ten stereotyp kanonizując oraz beatyfikując w czasie trwania swojego pontyfikatu wiele osób świeckich, niebędących także męczennikami. Polski Papież poprzez sylwetki tych ludzi pokazał światu, że świętość jest osiągalna dla każdego z nas, bez względu na wiek, płeć czy zawód. Wystarczy kochać Boga i prawdziwie miłować bliźnich oraz dodać do tego szczyptę radości i otwartości – oto receptura na piękne życie, nie tylko ziemskie. Przyjrzyjmy się zatem niektórym świadectwom świeckich świętych i błogosławionych, których na ołtarze wyniósł Ojciec Święty Jan Paweł II.

Giuseppe Moscati urodził się w rodzinie wielodzietnej 25 lipca 1880 roku we włoskiej Benewencie. Był lekarzem i naukowcem. Zainteresowanie Moscatiego medycyną wzrastało w związku z ciężkimi przeżyciami, jakich przyniosły mu śmierć ojca, a następnie brata. Zasłynął między innymi z tego, że ryzykował swoje życie w trakcie erupcji wulkanu Wezuwiusz, kiedy to kierował ewakuacją szpitala położonego nieopodal Neapolu. Jako lekarz dbał zarówno o stan fizyczny, jak i psychiczny swoich pacjentów. W kontaktach z ludźmi wyróżniał się altruistyczną postawą, zachęcał chorych do częstego rachunku sumienia i przyjmowania sakramentów, świadcząc w ten sposób nieustannie o swojej miłości do Boga i ludzi. Twierdził, że źródłem jego sił jest codzienna Komunia Święta. Został kanonizowany 25 października 1987 roku.

Kolejnym przykładem świeckiego powołania do świętości jest Edmund Bojanowski urodzony 14 listopada 1814 roku w Grabonogu. Z powodu problemów zdrowotnych musiał zrezygnować z marzeń związanych  z kapłaństwem. Mimo tego, jako osoba świecka, założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, otworzył także „Dom miłosierdzia” dla osieroconych dzieci oraz apteki dla ludzi niezamożnych. W przyszłych siostrach służebniczkach starał się krzewić wychowanie religijne oraz wszystkie praktyki z nim związane. Został beatyfikowany  13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

Błogosławieni Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi to pierwsza w historii para małżeńska, która została wyniesiona na ołtarze. Oboje zasłynęli z heroicznych cnót, jakie prezentowali w życiu codziennym, przekładając je na odpowiedzialne wychowanie dzieci w duchu chrześcijaństwa oraz stawianie w centrum rodziny Boga. Pięknym aktem świadczącym o sile ich uczucia był ślub czystości, który złożyli razem 20 lat po zawarciu związku, by stać się nierozłącznymi duchem. Zostali beatyfikowani 21 października 2001 roku.

Podczas VI Światowych Dni Młodzieży Papież Jan Paweł II powiedział: „Bóg […] pragnie, aby wszyscy byli święci!”. W czasie swojego 27-letniego pontyfikatu beatyfikował 1338 osób, a 482 osoby kanonizował. Zatem hasło tegorocznego Dnia Papieskiego jeszcze bardziej nawołuje do ciągłej pracy nad sobą, do bogacenia swojej osobowości oraz wzrastania w wierze. Idąc za przykładem polskiego Papieża, trwajmy i pielęgnujmy ambicje bycia „odblaskiem chwały Bożej”.

Seweryn Chojnacki,

wspólnota warszawska