Świąteczny opłatek w Legnicy

Dwadzieścioro Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Diecezji Legnickiej uczestniczyło w  spotkaniu opłatkowym, które od wielu już lat na początku roku odbywa się w Legnicy. Tym razem Stypendyści wraz z Rodzicami zostali zaproszeni do Centrum Spotkań im. Jana Pawła II. Wizyta rozpoczęła się modlitwą i pobłogosławieniem opłatków. Potem był czas na składanie świątecznych życzeń.

Gośćmi spotkania byli: Ksiądz Biskup Marek Mendyk – członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Ksiądz Dariusz Kowalczyk z Zarządu tejże Fundacji.

Po poczęstunku każdy ze Stypendystów przedstawił się naszemu Gościowi z Warszawy, opowiadając również o swoich zainteresowaniach. Student UKSW, Tomasz Kawerski pochodzący z Chojnowa, złożył piękne świadectwo i wyraził radość z faktu uczestnictwa w programie stypendialnym.

Ostatnim punktem było wystąpienie Księdza Dariusza Kowalczyka, który przypomniał ważne fakty z historii Fundacji, nawiązując również do aktualnego programu stypendialnego oraz wychylając się w przyszłość do ciekawych inicjatyw. Ksiądz Kowalczyk wspomniał o Stowarzyszeniu Absolwentów DZIEŁO. Zachęcił przy tym młodych ludzi do stawiania sobie w życiu ambitnych celów i ich realizacji przy pomocy łaski Bożej i na wzór św. Jana Pawła II.

Na zakończenie Ksiądz Koordynator Jarosław Kowalczyk zapowiedział zjazd formacyjny na wiosnę 2016 roku oraz zaprosił zgromadzonych do udziału w Oratorium na Boże Narodzenie, które odbyło się tego samego dnia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.

 

ks. Jarosław Kowalczyk
Koordynator Diecezjalny
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”