Święto Bożego Miłosierdzia we wspólnocie bydgoskiej

„Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – dostąpi go”.

W II Niedzielę Wielkanocną obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. Stypendyści Fundacji ze wspólnoty bydgoskiej wzięli czynny udział w uroczystych obchodach tego święta. O godzinie 15.00 odmówiliśmy w katedrze bydgoskiej Koronkę do Bożego Miłosierdzia. To czuwanie było również wyrazem naszej wdzięczności za życie Jana Pawła II, a także za dar jego kanonizacji, którą przeżywaliśmy 27. kwietnia 2014r. właśnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Trwając na modlitwie powierzaliśmy Bogu bogatemu w miłosierdzie wszystkie pragnienia ludzkich serc, prosiliśmy o Jego miłosierdzie dla nas i całego świata. Wierzymy, że nasz Patron orędował za nami.

Pochyliliśmy się nad słowami świętej siostry Faustyny z jej duchowego dzienniczka adorując Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Poprzez Akt powierzenia się Bożemu Miłosierdziu oddaliśmy wszystkie nasze sprawy w ręce Jezusa miłosiernego. Na zakończenie wszyscy wierni ucałowali relikwie św. Siostry Faustyny, oddając cześć krwi najgorliwszej czcicielki miłosierdzia i dziękując Bogu za wszelkie dzieła miłosierdzia.

 

Agata Piasecka