Szczyt szefów, starostów i rzeczników zaowocował planem na kolejny rok...

Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia” nieustannie rozwija się. Wzrastanie w idei Jana Pawła II jest możliwe dzięki Darczyńcom, Przyjaciołom Fundacji, Stypendystom, ale również tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, aby struktura organizacyjna Żywego Pomnika była niezawodna. Przez ostatnie trzy dni właśnie oni, a więc szefowie i starości wspólnot, koordynatorzy Dnia Papieskiego i rzecznicy medialni spotkali się z pracownikami biura i Zarządem Fundacji. 

W piątek 17 lutego 2023 funkcyjni stypendyści z całej Polski zjechali się do Domu rekolekcyjno-formacyjnego „Dobre Miejsce” w Warszawie, aby podsumować kolejny rok działań i zaplanować te na kolejne miesiące. Spotkanie Szefów i Starostów jest już tradycją Fundacji, która skutkuje cyklicznością spotkań zaangażowanych stypendystów. Do głównych celów zjazdu zalicza się wymiana doświadczeń osób funkcyjnych ze wszystkich 16 wspólnot Fundacji, wyciągnięcie wniosków z wykonanej pracy, zaplanowanie działań na kolejny rok, a także przekazanie funkcji przyszłym szefom, starostom, koordynatorom i rzecznikom prasowym.

Stypendyści obecni na spotkaniu brali udział w Mszach świętych, wspólnych modlitwach, a także integracji, jednak głównym punktem weekendowego programu była praca w grupach. Dyskusje i prace prowadzone były według pełnionej przez nich funkcji.

Szefowie, starości i koordynatorzy Dnia Papieskiego pracowali nad rzetelnym podsumowaniem przedsięwzięć organizowanych w ich wspólnotach, do których zalicza się spotkania formacyjne, akcje charytatywne, rekolekcje, Dni Skupienia, Dzień Papieski i inne. Każda wspólnota miała okazję zaprezentować wyniki swojej pracy, a także pracować w warsztatowym formacie nad swoimi umiejętnościami liderskimi. Te punkty programu koordynowali pracownicy biura Fundacji – Marzena Sawuła, Monika Gawracz oraz jego wicedyrektor – ks. Łukasz Nycz.

Rzecznicy prasowi przeznaczyli swój na intensywne i pełne praktyki warsztaty. Najpierw pod okiem Kierownika Biura Prasowego FDNT ćwiczyli sztukę wystąpień publicznych. Kolejnego dnia od Huberta Szczypka i Moniki Wójcik i Pauliny Muszyńskiej uczyli się fotografii i obróbki zdjęć. Wraz z Katarzyną Szlonzak – prowadzącą telewizyjny program „Studio Raban” i certyfikowaną mobile video makerką – tworzyli instagramowe rolki.

Kolejny rok pełen wyzwań przed nami, jednak stypendyści wyjeżdżają ze szczytu szefów i starostów pełni motywacji, energii i chęci do dalszego działania. Zachęcamy do obserwowania na bieżąco na naszych mediach społecznościowych i stronie internetowej czym zaowocuje kolejny rok ich pracy.

GALERIA ZDJĘĆ

Paulina Muszyńska, Hubert Szczypek