Zmarł prof. Stanisław Grygiel – przyjaciel św. Jana Pawła II...

W wieku 89 lat w Rzymie zmarł Stanisław Grygiel – profesor Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Był bliskim przyjacielem i współpracownikiem św. Jana Pawła II.

Prof. Grygiel otrzymał w 2021 r. nagrodę TOTUS TUUS w dziedzinie propagowania nauczania Świętego Jana Pawła II. Doceniono go „za twórczość naukową i publicystyczną poświęconą myśli Jana Pawła II i współtworzenie światowych ośrodków naukowych teologii ciała, małżeństwa i rodziny”.

Nagrody TOTUS TUUS przyznaje corocznie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Laureatami „Katolickich Nobli” są ludzie, którzy oddali się służbie prawdzie i dobru, wyciągający pomocną dłoń zmarginalizowanym czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II.

Stanisław Grygiel urodził się w 1934 roku w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej. Ukończył studia filozoficzne i filologiczne w Krakowie. W 1965 roku uzyskał tytuł doktora filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a kierownikiem jego rozprawy doktorskiej był biskup Karol Wojtyła.

Od 1980 roku mieszkał z rodziną w Rzymie. Tam założył Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji im. Jana Pawła II.

Od 1981 r. wykładał antropologię filozoficzną w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Był także wykładowcą filozofii człowieka w Papieskim Instytucie im. Jana Pawła II w Waszyngtonie. W latach 90. wykładał filozofię w Lugano w Szwajcarii.

Prof. Grygiel jest autorem wielu książek, wydanych w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Jego działalność i twórczość została doceniona przyznaniem m. in. Złotego Krzyża Zasługi (1974 r.) oraz Wielkiego Krzyża Zasługi Kawalerów Maltańskich z Gwiazdą (2014 r.). Angażował się w rozwój inicjatyw związanych z tematyką rodzinną i małżeńską w rodzinnej archidiecezji krakowskiej.

Stanisław Grygiel zostanie pochowany w rodzinnych Zembrzycach. Msze św. pogrzebowe zostaną odprawione w Rzymie i Krakowie.

***

Pogrążonej w smutku rodzinie, przyjaciołom i bliskim składamy wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitewnej pamięci, o którą wszystkich prosimy.

Wieczny odpoczynek racz mu Dać Panie…

Zarząd, stypendyści, darczyńcy, wolontariusze, i przyjaciele Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Iwona Pałczyńska (za: pra (KAI))