Życzenia na Dzień Życia Konsekrowanego

Jako ludzie konsekrowani, starzy i młodzi, dochowujcie wierności swoim zobowiązaniom wobec Boga, budując się nawzajem i wspomagając jedni drugich. Chociaż czasem napotykacie trudności i choć w niektórych kręgach opinii publicznej osłabł szacunek dla życia konsekrowanego, waszym zadaniem jest na nowo wzywać ludzi naszych czasów, aby podnieśli wzrok ku górze, aby nie pozwolili się przygnieść codzienności, ale by umieli się zachwycić Bogiem i Ewangelią Jego Syna. Nie zapominajcie, że to wy właśnie w bardzo szczególny sposób możecie i powinniście głosić, iż nie tylko należycie do Chrystusa, ale „staliście się Chrystusem”!

Św. Jan Paweł II, VITA CONSECRATA

 

Czcigodne Siostry!

Wielebni Ojcowie i Bracia!

               W szczególnym dla was dniu jako społeczność Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wyrażamy wdzięczność za to, że wciąż na nowo zachwycacie nas Bogiem i Ewangelią Jego Syna.

               Dziękujemy za waszą posługę podczas obozów wakacyjnych i rekolekcji, obecność na spotkaniach zdalnych i stacjonarnych, indywidulane towarzyszenie, a przede wszystkim za modlitwę i świadectwo życia poświęconego dla Jezusa i drugiego człowiek.

               Życzymy, abyście wciąż na nowo odrywali piękno swojego powołania i wybrania przez Boga. Nie poddawali się i nie tracili zapału do pracy. Wciąż na nowo odnajdywali sens pracy na rzecz wspólnoty Kościoła jak i tych, którzy od niej odeszli. Przede wszystkim życzymy wielu wspaniałych chwil w rodzinie stypendystów i absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

               W waszej intencji zostanie odprawiona Eucharystia 2 lutego o godzinie 10:00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu.

               Z darem modlitwy

Wspólnota stypendystów, absolwentów i pracowników

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”