Dzieląc się radością płynącą z przyjścia na świat Syna Bożego, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Boża łaska przenika całą naszą codzienność, a błogosławieństwo płynące z betlejemskiego żłóbka uzdalnia nasze serca, umysły…

Czytaj więcej...