Dzieląc się radością płynącą z przyjścia na świat Syna Bożego,