Życzenia na Boże Narodzenie

Dzieląc się radością płynącą
z przyjścia na świat Syna Bożego,
składamy najserdeczniejsze
życzenia.

Niech Boża łaska przenika całą
naszą codzienność,
a błogosławieństwo płynące
z betlejemskiego żłóbka uzdalnia
nasze serca, umysły oraz wolę do
rozpoznawania Bożej obecności
i czynienia dobra w każdym dniu
Nowego Roku 2020.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”