Anonimowy Darczyńca

Jest dużo środowisk, które zostały skrzywdzone po przemianach ustrojowych. Jednym się bardziej udało, inni mniej, jeszcze inni zostali odrzuceni. Ważne, żeby w państwie rozwijały się elity intelektualne i to elity nie tylko z wybranych sfer społecznych. Aby mogli się kształcić i rozwijać wszyscy ci, którzy chcą i są utalentowani. Nie tylko ci, którzy mają pieniądze. Bardzo się ucieszyliśmy, że istnieje Fundacja, która realizuje te zadania, że mamy szansę uczestniczyć w tym dziele i możemy dzielić się tym, co mamy. Od roku jesteśmy fundatorami, mamy nadzieję, że przez kolejne lata też będziemy wspierać fundusz stypendialny. Traktujemy to jako dar dla nas, a nie jako ofiarę.