Małgorzata Góra – Dubiela, Prezes Union Investment TFI S.A.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” to bardzo przez nas cenieni pracownicy. Wyróżniają się zaangażowaniem w pracę, obowiązkowością i wysokim poziomem merytorycznym.