Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku

Jestem przekonany o tym, co powiedział św. Jan Paweł II, nasz umiłowany Ojciec Święty: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, ten program stypendialny, jest najpiękniejszym pomnikiem, jaki Polacy mogli wystawić i wystawiają każdego roku i w każdej chwili Ojcu Świętemu.