Adam Wojtkowski, gimnazjalista

Ojciec Święty był dla wielu ludzi wzorem i nauczycielem. Wszystkich ludzi traktował jednakowo, potrafił wybaczać nawet osobom, które Go bardzo zraniły. Nie było dla Niego ludzi lepszych i gorszych. Kochał i szanował każdego człowieka. Nauczył nas, jak otwierać swe serce i nie bać się świętości. Papież Jan Paweł II to człowiek taki, jak my, ale Jego piękne, przepełnione miłością serce, potrafiło zjednoczyć miliony ludzi różnych wyznań i narodowości. Jest prawdziwym wzorem do naśladowania.