Jakub Kubat, licealista

Dla mnie Jan Paweł II jest wspaniałym wzorem, który staram się naśladować. Jego życie uczy mnie pokory wobec Boga. Wszystkie Jego nauki pomimo upływu lat są wciąż tak samo aktualne. Nasz kochany Papież pokazywał nam, że należy zmieniać świat zaczynając od samego siebie. Całe życie Karola Wojtyły pokazuje nam, jak należy realizować słowa „Totus Tuus Maria”, i jak być prawdziwym chrześcijaninem. On naprawdę ukazał nam tajemnicę Bożego Miłosierdzia, wybaczając zamachowcy, który omal Go nie zabił. Ojciec Święty jednoczył chrześcijan na całym świecie zacierając pozornie nieprzekraczalne granice.