W odwiedzinach u młodszych kolegów

Dnia 06.04.2016 roku przedstawiciele wspólnoty toruńskiej udali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. Celem wizyty było rozpropagowanie i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% na rzecz Fundacji oraz do zaangażowania się jako wolontariusze w kolejne obchody Dnia Papieskiego.

Stypendyści zostali bardzo miło przyjęci nie tylko przez dyrekcję szkoły i nauczycieli, ale także przez uczniów. Bowiem podczas prezentacji gospodarze wykazywali duże zainteresowanie działalnością wspólnoty toruńskiej, często zadając stypendystom pytania dotyczące warunków ubiegania się o stypendium, czy też sposobu funkcjonowania wspólnoty. Interesowali się przebiegiem Dnia Papieskiego, okazało się nawet, że wśród uczestników spotkania były osoby uczestniczące w zeszłorocznym Dniu Papieskim, które ponownie wyraziły chęć współpracy.

Była to pierwsza tego rodzaju wizyta w toruńskiej szkole, ale z pewnością nieostatnia – stypendyści planują w najbliższym czasie odwiedzić także inne tego typu placówki.