Wspólnota kielecka nie próżnuje!

W minionym roku akademickim wspólnocie kieleckiej udało się stworzyć wiele ciekawych przedsięwzięć. Nie tylko podczas Dnia Papieskiego można nas było zaobserwować! Braliśmy czynny udział również w innych akcjach, takich jak Uruchom Dobro!

Wspólnota kielecka, choć nieliczna, z roku na rok coraz mocniej angażuje się w akcje fundacyjne. Ten rok akademicki był dla nas niezwykle ważny. Pierwszy raz w historii naszej wspólnoty podczas Dnia Papieskiego mieszkańcy Kielc obserwować nas mogli na festynie rodzinnym. Nie zabrakło śpiewów, zabaw ani modlitwy, a całe Kielce wypełnione zostały żółtym kolorem.

Rekolekcje, spędzone w towarzystwie stypendystów z Rzeszowa, także przebiegły jak najbardziej pomyślnie. Był to odpowiedni czas na skupienie oraz przygotowanie się do wielkanocnego okresu. Odwiedziliśmy małą miejscowość jaką jest Czarna. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne były dla nas czasem przemyśleń, skupienia, ale także rozmów i zabaw z fantastycznymi ludźmi.

Z okazji akcji Uruchom Dobro zorganizowaliśmy, we współpracy z naszym księdzem oraz Duszpasterstwem Akademickim, drogę światła ulicami Kielc. Miała ona głównie na celu podkreślenie tego wyjątkowego, acz często pomijanego czasu, jaki następuje po Wielkanocy. Z naszej strony służyła ona także zbiórce pieniędzy dla najuboższych. Za datki pozostawiane przez mieszkańców, podczas kupna świec na stoiskach z naszymi stypendystami, udało nam się zebrać odpowiednią kwotę, aby pomóc nieuleczalnie chorej, ubogiej kobiecie. Za zebrane pieniądze udało nam się zrobić paczkę dla jeszcze jednej biednej rodziny, którą zamierzamy dostarczyć w najbliższym czasie. Mamy nadzieję, że dobro, które przekazaliśmy zarówno tej kobiecie, jak i całemu miastu, będzie procentowało.

Dziś, nastąpiły w naszej wspólnocie duże zmiany, zmienił się zarząd i wszyscy czekają na nowych studentów wspólnoty kieleckiej. Ostatnio, coraz mniej u nas nowych stypendystów, dlatego mamy nadzieję, że w tym roku nasza grupa znacznie się powiększy.