Wspólnoty Fundacji w czasie epidemii

W czasach pandemii mierzymy się ze szczególnymi wyzwaniami, gdy cała nasza rzeczywistość została przeniesiona w internetową przestrzeń. Sytuacja zmusiła nas do przeorganizowania dotychczasowej codzienności w jej wielu aspektach – życia rodzinnego, nauki, pracy… Wspólnoty duchowe nie stanowią zatem wyjątku, a na przykładzie stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia można przekonać się, jak szczególnie w tym okresie wzrastają one w siłę i spełniają swój najważniejszy cel – obecności; dzięki drugiemu człowiekowi, jak i również dla niego.

Każda z diecezjalnych wspólnot podejmuje szereg działań, umożliwiających podtrzymywanie kontaktu, rozwój wewnętrznego życia grupy, a przede dalsze pogłębianie i umacnianie swojej wiary. Co niedzielę na spotkanie ze Słowem zaprasza w swoich lekcjach główny koordynator ds. formacji stypendystów, ks. Łukasz Nycz. Zaleca również ćwiczenia duchowne, mające pogłębić danego rozważanie, z jakich stypendyści korzystają podczas dyskusji na wspólnotowych spotkaniach online.
Spotkania formacyjne nie zostały bowiem przesunięte w czasie, ani odłożone. Internetowe komunikatory gromadzą całe grupy stypendystów. Obecność duszpasterzy wspólnot, księży
i sióstr zakonnych, dodaje otuchy i umacnia duchowe wsparcie. Częstokroć efektem takich spotkań są różnego typu prace podsumowujące rozważany temat, którymi potem dzielą się
z innymi wspólnotami poprzez media społecznościowe, jakie stanowią w tym czasie fundamentalne narzędzie komunikacji. Stypendyści wykazują się w ich przestrzeni szczególną aktywnością publikując materiały i lektury religijne, prowadząc ogólne dyskusje. Przez sytuację, kiedy wszelkie działanie musiało przenieść się w przestrzeń Internetu, stypendyści szczególnie pożytkują ten czas na szczegółowym poznaniu osoby swojego patrona, Jana Pawła II, publikując ciekawostki i informacje z jego życia. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy miała miejsce ważna, związana ze świętym, data. 27 kwietnia cała fundacyjna wspólnota przeżywała rocznicę kanonizacji Jana Pawła II, łącząc się w internetowej transmisji dziękczynnej Eucharystii.
To za nauką papieża stypendyści zawsze podążali, a wyznawane przez niego szczere oddanie Bogu i bliźniemu, mają szanse dopełnić w panującym okresie. Budując wspólne wsparcie, stypendyści rozpoczęli internetowe akcje mające pogłębić ich integrację. Takimi są np. „#poznajstypendystę”, wobec której udostępniane są posty z krótką autoprezentacją. Inną, artystyczną formą są nagrane interpretacje twórczości poetyckiej Karola Wojtyły, publikowane w mediach wspólnotowych wraz z dołączoną refleksją.

Różnorodność podejmowanych przez stypendystów, szefów wspólnot i koordynatorów działań pozwala każdemu odnaleźć swoją przestrzeń do rozwoju siebie i czynienia ku wspólnemu dobru. Podczas panującej pandemii fundacyjna rodzina ofiaruje sobie to, co w tej chwili najcenniejsze – obecność i bliskość mimo pozornego oddzielenia.

Aleksandra Pionka