Fundacyjne obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Główne, organizowane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II odbyły się 18 maja w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce” na warszawskich Bielanach.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 20.00 nabożeństwem majowym. Następnie została odprawiona Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, w której uczestniczyli stypendyści, absolwenci oraz Zarząd i pracownicy, a także przyjaciele Fundacji. Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski i przewodniczący Rady FDNT. Mszę św. koncelebrowali ks. Dariusz Kowalczyk – przewodniczący Zarządu Fundacji, ks. Paweł Walkiewicz – wiceprzewodniczący Zarządu, ks. Łukasz Nycz – wicedyrektor biura Fundacji ds. formacji stypendystów i ks. Mateusz Kielarski – duszpasterz warszawskiej wspólnoty akademickiej Fundacji.

W homilii kardynał podkreślił, że Papież zawsze stawiał antropologię na pierwszym miejscu. Dla Jana Pawła II człowiek był najważniejszy. Wszystko inne miało służyć człowiekowi, bo człowiek jest drogą Kościoła i drogą świata, jak nam często przypominał. Kardynał zwrócił uwagę na fakt, że Karol Wojtyła otrzymał wiele licznych talentów, ale tym, co wyróżniało go w sposób szczególny, była pracowitość. Miał bardzo otwarty umysł i starał się rozwijać w najróżniejszych kierunkach. To wszystko sprawiło, że gdy stanął na Placu Świętego Piotra w ’78 roku, był gotowy do swojego największego powołania.

Jan Paweł II poprzez swój zachwyt Jezusem, pokazał światu Kościół niejako na nowo w swoim pontyfikacie. Przybliżył światu także wielkie dzieło Miłosierdzia Bożego. Wiedział, że człowiek jest słaby, ale Bóg jest miłosierny. Kardynał przytoczył słowa papieża Franciszka, który powiedział, że sprawiedliwość musi być miłosierna, bo inaczej jest zimna i nie do wytrzymania, ale miłosierdzie musi być sprawiedliwe. Nie może przekreślać sprawiedliwości, aby człowiek nie został raniony.

To wszystko stara się realizować Fundacja w tym pięknym Dziele budowy Żywego Pomnika Jana Pawła II, gdy chcemy być blisko ludzi, nie z litości, ale z miłości, z miłości miłosiernej – mówił kardynał. Na koniec podkreślił potrzebę realizowania tego papieskiego Dzieła miłości wobec drugiego człowieka zwłaszcza teraz, w tym trudnym czasie w trakcie trwania i już po ustaniu epidemii oraz zachęcił do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II.

Uroczystości zakończyły się wspólnym odśpiewaniem „Barki”. W obchodach za pośrednictwem Internetu, wziął udział także ks. Teodor Sawielewicz – absolwent Fundacji znany z kanału YouTube „Teobańkologia”. Poprowadził modlitwę różańcową oraz śpiew „Barki”, transmitowane dla ponad 80 tysięcy widzów.

Monika Wójcik

GALERIA ZDJĘĆ