Dołóż cegiełkę do budowy żywego pomnika św. Jana Pawła II

Wyślij SMS niosący nadzieję. 

Twoja wiadomość to konkretna pomoc udzielona młodym ludziom, którzy mimo trudności materialnych nie przestali marzyć o ukończeniu studiów i o tym, by dokonać w życiu czegoś wielkiego.

Wykonaj mały krok 👣 wyślij wiadomość o treści STYPENDIA pod numer 74 265 w geście podziękowania za pontyfikat Ojca Świętego i wiary, iż pamięć o nim przetrwa dzięki młodym ludziom, jego duchowym dzieciom.

Dziękujemy!