Zjazd Koordynatorów diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Koordynatorzy diecezjalni Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 8 i 9 stycznia 2019 roku spotkali się na kolejnym dorocznym Zjeździe w Konstancinie k. Warszawy.

Obrady rozpoczęły podsumowania pracy w 2018 roku poszczególnych menadżerów pracujących w biurze Fundacji. Gościem pierwszego dnia Zjazdu Koordynatorów był bp Marian Florczyk- biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, Ojciec Synodalny Synodu o Młodzieży, który odbył się w październiku 2018 r. Przedstawił księżom koordynatorom najważniejsze wyzwania i cele, które stoją przed nimi w duszpasterstwie młodzieży.

W środę, 9 stycznia, do Konstancina przyjechał ks. kard, Kazimierz Nycz- Przewodniczący Rady Fundacji. Celebrował poranną Mszę Świętą, a następnie wziął udział w dyskusji nad wyzwaniami, które czekają organizację w najbliższym czasie- 20-lecie jej istnienia i 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły.

Zjazdy Koordynatorów odbywają się cyklicznie na początku każdego roku. Służą podsumowaniu działań, które podejmowane są w Fundacji i w poszczególnych diecezjach. Księża wymieniają się pomysłami na formy formacji stypendystów, a także na to, jak pozyskiwać młodych ludzi do grona członków Fundacji.