Zjazd koordynatorów diecezjalnych

Coroczne spotkanie księży koordynatorów diecezjalnych odbyło się w Konstancinie – Jeziornej koło Warszawy, w dniach 15-16 stycznia.

Zjazdy te organizuje Zarząd Fundacji wraz z pracownikami biura. Są to dwudniowe seminaria połączone z modlitwą, szkoleniami i integracją. Dzięki nim pracownicy biura i księża koordynatorzy mogą się poznać, opowiedzieć o szczegółach swojej posługi wśród stypendystów, omówić napotkane problemy i zaproponować konieczne zmiany i perspektywiczne pomysły.

Zaczęliśmy jak zwykle od modlitwy. Główne punkty programu stanowiły sesje informacyjno – szkoleniowe prowadzone przez pracowników biura, dotyczące:

 

  • Dnia Papieskiego – efektów zeszłorocznej zbiórki i przyszłorocznego hasła; udziału Fundacji w organizacji Orszaku Trzech Króli
  • obozów wakacyjnych dla stypendystów (nadsyłania kart, dojazdu, programu i bezpieczeństwa);
  • programu stypendialnego (struktury wiekowej, liczby wolnych miejsc, sprawnego składania wniosków o kontynuację);
  • bazy danych WWW.stypendysta.pl (w tym roku odbyło się szkolenie z nowej funkcjonalności: panelu Koordynatora);
  • Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło i jego planów na bieżący rok (m.in. kwietniowa pielgrzymka dziękczynna do grobu Jana Pawła II, majowe sympozjum o rodzinie na Uniwersytecie Warszawskim);
  • Nowości na stronie WWW.dzielo.pl i potrzebie szukania stypendystów chętnych do redagowania publikowanych materiałów.
  • Rozwoju projektu telewizji prowadzonej przez stypendystów dzielo.tv oraz newslettera

Informacje zostały przekazane w sposób wyjątkowo sprawny i ciekawy, nie obyło się bez pytań i dyskusji. Księża podzielili się swoimi pomysłami na organizację Dnia Papieskiego. Szczególne osiągnięcia zrelacjonowali księża koordynatorzy z diecezji katowickiej, rzeszowskiej, białostockiej i przemyskiej. Dział obozowy przedstawił plany redukcji kosztów dojazdu i połączenia kilku diecezji w jedną grupę autokarową.

Nowa funkcjonalność bazy danych – panel koordynatora – została przyjęta bardzo entuzjastycznie, ponieważ ułatwi i przyspieszy pracę księży, umożliwi sprawne zakładanie loginów i wpisywanie opinii. Wnioski papierowe są konieczne ze względu na wymogi prawne, natomiast elektroniczna baza danych daje o wiele większe możliwości. Koordynatorzy mogą szybko sprawdzić, ile stypendiów jest przyznanych na daną diecezję, jak wiele wniosków oczekuje na rozpatrzenie i decyzję oraz sprawdzić aktualny stan liczby wolnych miejsc i wniosków odrzuconych. Jednym z największych usprawnień dla koordynatora jest szybkie generowanie listy adresów mailowych swoich podopiecznych, dzięki czemu można szybko informować stypendystów m.in. o spotkaniach czy terminach. W krótkiej perspektywie kolejną usprawniającą funkcjonalnością będzie możliwość generowania raportów w kilku formatach z poziomu panelu koordynatora.

Ważnym punktem zjazdu są codzienne Msze święte, podczas których modlimy się o błogosławieństwo dla stypendystów i ofiarodawców oraz o pokój dla zmarłych księży koordynatorów, stypendystów, darczyńców i wolontariuszy. 

Wyjątkowy charakter ma ciesząca się wieloletnią dobrą tradycją kolacja przy kominku, podczas której uczestnicy spotkania rozmawiają o przyszłości Fundacji oraz dzielą się własnymi dokonaniami. To także znakomite okoliczności do integracji i rozmów, dzięki czemu Fundacja staje się od lat wyjątkową, gromadzącą się wokół wartości bliskich bł. Janowi Pawłowi II rodziną. Spotkanie zakończyło się modlitwą i licznymi zaproszeniami oraz obietnicami odwiedzin.

biuro FDNT