Zmarł ks. Marcin Modrzejewski – koordynator FDNT w Archidiecezji Lubelskiej

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ks. Marcina Modrzejewskiego. Śp. ks. Marcin był koordynatorem ds. Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Archidiecezji Lubelskiej od 2016 roku.

Dziękujemy za ofiarna pracę, troskę i czas poświęcany sprawom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz jej stypendystom.

Pogrążonej w smutku rodzinie, parafianom przyjaciołom i bliskim składamy wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitewnej pamięci, o którą wszystkich prosimy.

Wieczny odpoczynek racz mu Dać Panie…

Zarząd, stypendyści, darczyńcy, wolontariusze, i przyjaciele Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.