Adwentowy czas skupienia łódzkich stypendystów FDNT

W pierwszą niedzielę adwentu stypendyści, którzy studiują w Łodzi spotkali się w budynku Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” na Dniu Skupienia. Myślą przewodnią były słowa – „Być człowiekiem nadziei ”.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą św., podczas kazania duszpasterz wspólnoty ks. Mateusz Wójtowicz przypomniał czym jest adwent i zwrócił uwagę na to,  jak najlepiej przeżyć ten okres.

Potem nastąpił czas na pracę w grupie dzielenia. Podczas niej studenci zastanawiali się nad słowami św. Jan Paweł II z homilia z 9 czerwca 1979 roku oraz nad pytaniami: Dlaczego ludzie odrzucają wiarę? Dlaczego przestają się modlić i chodzić do kościoła? Dlaczego podpisują akt apostazji? W drugiej części rozważane były konsekwencje odrzucenia Boga dla człowieka i świata stworzonego na podstawie tekstów papieża Polaka. Zrozumieć teksty i podsumować pracę pomogli stypendystom ich duszpasterz i s. Anna Juźwiak, apostolinka. Podczas spotkania nie zabrało również wspólnych rozmów oraz ustalania planów związanych z działaniem wspólnoty na przyszłe miesiące.

W tym roku wspólnota włączyła się w akcję Szlachetna Paczka. Obecni stypendyści pomogli absolwentom programu Fundacji – Marice i Damianowi, którzy przygotowywali paczkę dla starszej schorowanej kobiety – Pani Aliny. Zebrali pieniędzy, które zostały przekazane na zakup opatrunków i środków medycznych, niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Ostatnim punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozważania przygotowała  s. Anna Juźwiak ze zgromadzenia apostolinek, która przyjechała ze Skierniewic aby towarzyszyć w tym czasie stypendystom.  „Nadzieje proroka” taki był tytuł pierwszej części Adoracji, natomiast drugi to „Nadzieja spotkania” gdzie ukazane było spotkanie Maryi i Elżbiety.

Był to owocny czas, dzięki któremu uczestnicy mogli przygotować się do zbilżających się świąt Bożego Narodzenia, zrozumieć co to znaczy być człowiekiem nadziei i zdać sobie sprawę, że najważniejsze w tym czasie jest relacja z Jezusem.

Joanna Bednarkiewicz