Adwentowy dzień skupienia stypendystów FDNT wspólnoty katowickiej

W drugą niedzielę Adwentu (4 grudnia 2022 roku) stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” spotkali się, aby wspólnie przeżyć adwentowy dzień skupienia. Tematami przewodnimi wydarzenia była „modlitwa” i „adoracja”.

Stypendyści spotkali się w niedzielę po południu w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach, aby rozpocząć wspólny czas przygotowania na przyjście Naszego Zbawiciela. Dzień skupienia rozpoczęli od wysłuchania konferencji na temat adoracji. Wygłosił ją ks. Robert Kaczmarek – opiekun wspólnoty. Każdy z uczestników został zaproszony do refleksji nad jego osobistą relacją z Bogiem.

Po konferencji nadszedł czas na pracę w grupach. Stypendyści stanęli przed problemami i przeszkodami, jakie można napotykać w trakcie modlitwy. Na podstawie fragmentów Pisma Świętego młodzież zastanawiała się, w jaki sposób na modlitwie realnie budować więź z Bogiem oraz w jaki sposób „nie zagadać” Miłosiernego Ojca. Po pracy w grupach nadszedł czas na spotkanie z drugim człowiekiem. Chwila na rozmowę z innym stypendystą była częścią dnia skupienia, na którą niewątpliwie każdy czekał. Moment na rozmowę był też czasem, aby omówić wiele spraw organizacyjnych.

Kolejnym punktem spotkania były nieszpory. Po nich, w kaplicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Czas spotkania z Bogiem „twarzą w twarz”, a także zatrzymania się w gonitwie codziennych zadań stał się „oddechem” dla każdego stypendysty. Po adoracji nastąpił punkt kulminacyjny, jakim była Eucharystia.

Wspólne celebrowanie niedzieli i czas duchowych ćwiczeń był tym, co wzmocniło więzi wspólnotowe oraz pozwoliło na lepsze wejście w Adwent. Dzień skupienia, niewątpliwie, pomógł stypendystom przygotować się Święta Bożego Narodzenia.

Daniel Zimoch