Obrona doktoratu Pauliny Skórnickiej

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 6 grudnia 2022 r., odbyła się  publiczna obrona pracy doktorskiej Pauliny Skórnickiej, pt. Formacja chrześcijańska młodzieży w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Studium katechetyczne w świetle badań stypendystów. Paulina jest wieloletnią wolontariuszką Fundacji.

Przedmiotem rozważań podjętych przez panią Paulinę Skórnicką w swojej dystertacji Formacja chrześcijańska młodzieży w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Studium katechetyczne w świetle badań stypendystów, była odpowiedź na pytanie: jak wygląda formacja chrześcijańska młodzieży prowadzona przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”? Głównymi źródłami pracy były badania przeprowadzone wśród stypendystów (grupa badawcza obejmowała 827 osób). Młodzież odpowiadała na pytania dotyczące proponowanych im treści i metod formacji prowadzonej przez Fundację oraz ich wpływu na rozwój poznania wiary, częstotliwość praktyk religijnych, rozumienie kwestii moralnych, znajomości zasad społecznych oraz nauczania św. Jana Pawła II. Doktorantka przeprowadziła także badania jakościowe wśród wolontariuszy, koordynatorów diecezjalnych, pracowników Biura Fundacji i absolwentów programu stypendialnego.

Praca stanowi podsumowanie dotychczasowej dwudziestodwuletniej działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w zakresie formacji młodzieży. Zawiera również wskazania obszarów formacji, które wymagają dowartościowania i zaktualizowania. Przede wszystkim jednak jest świadectwem troski Kościoła o ludzi młodych.

ks. dr Łukasz Nycz