Adwentowy dzień skupienia w Gdańsku

Dzień skupienia stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Gdańsku odbył się w ubiegłą sobotę, 17 grudnia 2022 roku.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą. Po niej nadszedł czas na rozmowę przy herbacie i świątecznych piernikach. Następnym punktem była konferencja poprowadzona przez duszpasterza wspólnoty – ks. Krzysztofa Konkola. Stypendyści wspólnie zastanawiali się nad tym, czym jest dla modlitwa, jakie są jej rodzaje, analizowali na czym polega relacja z Bogiem i drugim człowiekiem. Po tym wprowadzeniu, podzielili się na kilka grup, w których próbowali odpowiedzieć na pytania:

– Jak zachować zdrowy balans między relacją z Bogiem a zaangażowaniem w życie osobiste?

– Co może przeszkadzać, a co pomagać w przeżywaniu wiary?

– W czym wyraża się moja wiara? Jak zmierzyć temperaturę swojej wiary?

Po tym, gdy każda z grup przedstawiła swoje przemyślenia, przyszedł moment na część wigilijną spotkania. Stypendyści składali sobie życzenia, dzielili się opłatkiem, śpiewali.

Ten dzień był czasem wyciszenia, formacji, zauważenia drugiego człowieka i zadumy nad sensem świąt Bożego Narodzenia.

 

Magdalena Kraśniewska