Coroczne spotkanie samorządowców z „Miast i miejscowości papieskich” połączone było z podsumowaniem działań Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w minionym roku oraz planami na kolejny, które wiele z obecnych osób ...