Kard. Nycz: Trzeba umacniać pontyfikat Jana Pawła II w świadomości...

Coroczne spotkanie samorządowców z „Miast i miejscowości papieskich” połączone było z podsumowaniem działań Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w minionym roku oraz planami na kolejny, które wiele z obecnych osób bardzo serdecznie wspiera. Wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia, zawierające ważne przesłania, zaczynając od słów kard. Kazimierza Nycza, który podkreślił wagę pielęgnowania pamięci o Janie Pawle II, nie tylko poprzez emocjonalne przeżycia związane z Dniami Papieskimi, ale przede wszystkim przez przekazywanie treści jego nauczania.

Kardynał, uczestniczący w organizacji pielgrzymek papieskich jeszcze jako biskup pomocniczy w Krakowie, przypomniał, że obecność papieża w danym miejscu stanowiła zarówno wyróżnienie, jak i wielkie zobowiązanie.

Metropolita warszawski zaznaczył, że przyjdzie czas, kiedy z pietyzmem będziemy wspominać pontyfikat Jana Pawła II i Benedykta XVI. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” stanowi integralną część tego procesu, starając się nie tylko o zachowanie tradycji, ale także o przekazywanie istotnych wartości płynących z nauk papieża Polaka. Pielęgnowanie dziedzictwa Jana Pawła II staje się zatem nie tylko obowiązkiem, ale także misją, która kształtuje tożsamość społeczności i inspiruje do kontynuacji wartościowego dorobku papieskiego.

Ks. Dariusz Kowalczyk, Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” opowiedział zebranym o działaniach Fundacji w 2023 roku. Podsumowanie urozmaicone było spotami filmowymi przygotowanymi przez stypendystów oraz absolwentów Fundacji. W ubiegłe wakacje Fundacja wróciła do formy trzech dużych obozów wakacyjnych, dzięki czemu młodzi ludzie mieli możliwość lepszego poznania całej „rodziny” fundacyjnej, w tym osób z drugiego krańca Polski. W swoich wypowiedziach podkreślali radość z tego spotkania oraz dobre przeżycia obozu i miejsc, które mogli odwiedzić w danym regionie.

Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i Przewodniczący Rady Fundacji podziękował prezydentom miast za ich włączenie się w obchody minionego Dnia Papieskiego oraz podsumował zbiórkę publiczną, która była rekordowa i pozwoli na dalsze utrzymanie 2 tysięcy stypendiów dla zdolnych uczniów i studentów z całej Polski oraz niewielkiej liczby Polonii zza granicy, a także 50 Ukraińców.

W dalszej części wydarzenia, dr Paweł Grabowski, Założyciel i Prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza oraz laureat zeszłorocznej nagrody Totus Tuus, podzielił się refleksją na temat zdrowego umierania. Jego praktyczne uwagi dla samorządowców i przedstawicieli władz lokalnych, oparte o lata doświadczeń niekiedy heroicznej służby dla bliźnich, niezwykle wzbogaciły spotkanie.

Spotkanie poprowadził ks. dr Łukasz Nycz – Członek Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Oprawę muzyczną zapewnił Chór i Orkiestra FDNT pod batutą absolwentki programu stypendialnego, Agnieszki Kowalik. Zebrani mogli usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy w chóralnym wykonaniu.

Na koniec wydarzenia błogosławieństwa zebranym udzielił abp Wojciech Polak. Prymas Polski złożył też noworoczne życzenia i pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się zebrani.

GALERIA ZDJĘĆ [kliknij tutaj]