Alleluja!

„Ty, żywe Słowo Ojca,
wlej ufność i nadzieję w tych,
którzy szukają prawdziwego sensu swojej egzystencji.
Ty, Chlebie życia wiecznego
nasyć człowieka głodnego prawdy,
wolności, sprawiedliwości i pokoju.”

św. Jan Paweł II, Orędzie Wielkanocne 2005 r.

Niech Zwycięzca śmierci, który w tę Noc wyzwolił nas z więzów grzechu i śmierci, uzdolni nas do stawania się żywym znakiem Jego obecności w świecie.

Pozwólmy Mu poprowadzić się drogami prawdy, wolności i sprawiedliwości, a w ten czas Wielkiej Nocy niech przepełnia nas wdzięczność za Bożą miłość i wszelkie dobro, które od Niego otrzymaliśmy.

Życzenia Wielkanocne w imieniu wszystkich Stypendystów, jej Pracowników Fundacji oraz Rady składa Zarząd.
Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!