Będą leczyć i uczyć. Stypendyści na misji w Etiopii

Studenci stworzyli projekt „Dzieło na misji”, którego celem jest pomoc mieszkańcom etiopskiej miejscowości Wassera. Ośmioro stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 25 sierpnia wyleci do Etiopii, aby nieść pomoc w szpitalu i szkole.

„Dzieło na misji” składa się z dwóch sekcji: medycznej i edukacyjnej. Grupa medyczna to trzy studentki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będą pomagać w przychodni i przeprowadzą warsztaty tematyczne dla lokalnej społeczności. Przywiozą ze sobą także niezbędne środki medyczne dla potrzebujących.

W Etiopii nie wszystkie dzieci mogą chodzić do szkoły. Szacuje się, że ponad 30% populacji nie potrafi czytać i pisać. Osoby tworzące sekcję edukacyjną chcą choć części z nich dać szansę na rozwój. Zamierzają uczyć dzieci i młodzież języka angielskiego, matematyki oraz informatyki. Zabiorą do Etiopii sprzęt elektroniczny, przybory szkolne, książki w języku angielskim oraz zabawki. Oprócz pomocy medycznej i edukacyjnej grupa „Dzieło na misji” zajmie się animacją czasu wolnego dla najmłodszych.

 Obecnie wolontariusze intensywnie przygotowują się do pełnienia konkretnych zadań na miejscu. Osoby z sekcji edukacyjnej opracowują programy nauczania oraz przygotowują gry i zabawy, z kolei osoby tworzące sekcję medyczną uczą się podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w przychodni, a te, które już posiadają – powtarzają i ćwiczą.

 W celu pokrycia kosztów wyjazdu wolontariusze organizują niedziele misyjne, sprzedają własnoręcznie wykonane mydełka oraz różańce, przeprowadzają aukcje talentów oraz fantów od gwiazd. Od strony duchowej przygotowują się czytając encyklikę św. Jana Pawła II „Redemptoris missio”, która traktuje o stałej aktualności posłania misyjnego wśród chrześcijan. Uczą się także podstaw języka amharskiego, który razem z językiem angielskim, jest językiem urzędowym w Etiopii.

 Opiekunem grupy jest rodowity Etiopczyk o. Ashenafi Yonas Abebe, misjonarz Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, który od 8 lat pracuje w Polsce. To w jego rodzinnej miejscowości, w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wolontariusze będą służyć pomocą. Misja potrwa miesiąc.

 Młodzi mają szczerą chęć niesienia pomocy, ale sami również jej potrzebują. Proszą o modlitwę w intencji ich wolontariatu misyjnego oraz wsparcie materialne. Za uzbierane pieniądze pokryją część kosztu wyjazdu, a także zakupią najpotrzebniejszy sprzęt elektroniczny i medyczny dla szkoły i przychodni.

Działania wolontariuszy można śledzić na Facebooku: facebook.com/dzielonamisji.