Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

O, zaiste błogosławiona noc,
w której się łączy niebo z ziemią,
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi […].
Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi.
                                                                         Exultet

Na czas świąt Wielkiej Nocy składamy życzenia wszelkiego błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Pana.
Niech On napełni nasze życie radością i pokojem. Alleluja!

Zarząd, pracownicy i stypendyści
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”