„Czas na miłość”

W dniach 15-17 czerwca odbyły się dni skupienia stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z diecezji świdnickiej. Przebiegały pod hasłem hasłem „Czas na miłość”. Młodzież gościła w domu rekolekcyjnym Ojców Sercanów  w Polanicy Zdroju, gdzie znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Podczas dni skupienia stypendyści wysłuchali kilku konferencji. Codziennie odbywała się Msza święta oraz wspólna modlitwa Liturgią Godzin. Młodzi mieli również okazję do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu. Uczestnicy otrzymali za zadanie napisać list do Pana Boga, w którym mogli Mu opowiedzieć o swoich smutkach i radościach, marzeniach. Listy te zostały złożone w czasie Mszy św. na ołtarzu z intencją o wyproszenie łask w nich zawartych.

Dni skupienia to nie tylko czas modlitwy i refleksji. To też okazja do wspólnego spędzania czasu. Młodzież pracowała w grupach, zwiedzała okolicę, mówiła o swoich zainteresowaniach, oraz wspólnie muzykowała. Starsi stypendyści nauczyli młodszych kolegów tańców obozowych, m.in. Belgijki i Skrzypka.

Diecezjalny koordynator przypomniał stypendystom, że jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Zachęcił do osiągania najlepszych wyników w nauce, angażowania się w wolontariat oraz w życie swoich parafii. Dla tych, którzy w Fundacji stawiają pierwsze kroki, diecezjalne dni skupienia to najlepsze przygotowanie do letniego obozu w Kielcach, gdzie już w lipcu br. spotkają się stypendyści z całego kraju.

Organizatorem spotkania był koordynator diecezjalny fundacji – ks. prałat Marek Korgul. Dniom skupienia przewodniczył ks. Grzegorz Umiński z Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. „Czas na miłość” – tak brzmiał temat dni skupienia. Młodzieży towarzyszyli również przedstawiciele wydziału katechetycznego – ks. Damian Mroczkowski i pani Maria Szcześniak.