Czas pożegnalno-powitalny we wspólnocie łódzkiej

3 listopada odbyło się spotkanie łódzkiej wspólnoty akademickiej, na którym zagościł ks. Dariusz Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu Fundacji.

Podczas spotkania stypendyści pożegnali ich dotychczasowego duszpasterza, ks. Michała Pietrasika, dziękując mu za wspólnie spędzony czas, za opiekę i każde słowo wsparcia. Jednak spotkanie było nie tylko pożegnaniem, ale także powitaniem. Stypendyści powitali w swojej wspólnocie swojego nowego duszpasterza, ks. Bartka Franczaka. Ks. Bartek z uśmiechem na twarzy przyjął wszystkich stypendystów pod swoje skrzydła. Ks. Dariusz Kowalczyk również skierował wyrazy wdzięczności w stronę ks. Michała oraz powitał w fundacyjnej rodzinie nowego duszpasterza wspólnoty łódzkiej.
W kręgu przyjaznej atmosfery wszyscy zebrani wysłuchali słów wdzięczności, dzielili swoimi wspomnieniami związanymi z Fundacją, przybliżając tym samym ks. Bartkowi historię Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą – Apelem Jasnogórskim.