Czuwanie stypendystów z Warszawy

22 marca 2015 roku stypendyści ze wspólnoty warszawskiej wzięli udział w czuwaniu podczas peregrynacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego               w Warszawie. Przygotowali oni wyjątkową oprawę muzyczną oraz rozważania, które podkreślały konieczność dawania odważnego głoszenia świadectwa i Słowa Bożego. Udział stypendystów w czuwaniu stanowił przykład dla wszystkich parafian, że Jezus jest pośród nas żywy i tylko czeka aż zwrócimy się do Niego z naszymi troskami oraz prośbami.

Po zakończonym czuwaniu stypendyści zostali zaproszeni prze ks. ppłk Władysława Kozickiego na herbatę i słodki poczęstunek. Mieli oni okazję poznać szczegóły służby w wojsku, uczestnictwa                       w szkoleniach etc.

Uczestnictwo w czuwaniu dodało wszystkim parafianom i stypendystom wiary w moc łask wyproszonych u Czarnej Madonny!

                                                                                                   Adam Kopacki