Czy modlitwa musi być nudna? – spotkanie formacyjne dla stypendystów

Spotkanie stypendystów diecezji katowickiej, opolskiej, sosnowieckiej częstochowskiej i gliwickiej zakończyło III serię spotkań formacyjnych dla stypendystów-uczniów na temat modlitwy.

Młodsi stypendyści do grupa ponad tysiąca uczniów rozproszonych na terenie całej Polski. Podczas spotkań łączą się ze sobą za pomocą platformy ZOOM. Jest to okazja do podtrzymania zawiązanych relacji, wprowadzenia nowych stypendystów do fundacyjnej rodziny, ale przede wszystkim do wytężonej pracy duchowej.

W czasie trzeciej serii spotkań stypendyści zostali połączeni w grupy, w których będą uczestniczyli w wakacyjnych obozach. Odbyło się w sumie 15 spotkań, które poprowadzili ks. Dariusz Kowalczyk, ks. Paweł Walkiewicz i ks. Łukasz Nycz. Kapłani byli wspierani przez 40 wolontariuszy, którzy prowadzili grupy dzielenia.

Spotkanie rozpoczynała konferencja – Dlaczego mamy się modlić?  Następnie w ramach grup dzielenia stypendyści dzieli się swoim doświadczeniem modlitwy – zarówno tym co im pomaga, jak i przeszkadza. Wczytując się w Słowo Boże mogli odkryć konkretne wskazówki jak głębiej przeżyć modlitewne spotkanie z Bogiem.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w dzieło formacji stypendystów uczniów, a owoce spotkań zawierzamy Bogu. Teraz czekamy na spotkanie w czasie obozów wakacyjnych.

ks. Łukasz Nycz