Czyste sumienie drogą do ludzkiego piękna – rekolekcje we wspólnocie...

W sobotę, 2 grudnia, wspólnota olsztyńska stypendystów-studentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczyła w Dniu Skupienia. Przebiegł on pod hasłem „Daj się poprowadzić Jezusowi”. Wydarzenie miało miejsce w Domu Parafialnym w Kortowie, a spotkaniu przewodniczył Ksiądz Krzysztof Patejuk.

Nieodłączną część tego dnia stanowiły konferencje, na których stypendyści zgłębiali swoją wiedzę o rachunku sumienia. Pierwsza z nich dotyczyła ukazania znaczenia rachunku sumienia w codziennym życiu. Ksiądz Krzysztof przypomniał uczestnikom wartość tego zagadnienia oraz podzielił się swoimi doświadczeniami z młodości i dorosłego życia. Następnie stypendyści pracowali w grupach nad tekstami dotyczącymi sumienia, a później podzielili się wnioskami na forum wspólnoty.

Podczas tego dnia nie mogło zabraknąć również Mszy Świętej oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu. Szczególną część stanowiło spotkanie uczestników z Bogiem podczas Adoracji – w tym czasie stypendyści mogli zastosować w praktyce wiedzę nabytą podczas drugiej konferencji, która dotyczyła rachunku sumienia według metody św. Ignacego Loyoli.

„Dzień Skupienia był dla nas niezwykle owocnym czasem. Wspólna modlitwa, rozmowy nad formacją ludzkiego sumienia oraz dostrzeżenie istoty codziennego rachunku sumienia z pewnością zaowocują w naszym życiu” – mówią stypendyści.

Izabela Woronowicz