Dzień Skupienia wspólnoty Katowickiej

3 grudnia, w domu prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP, odbył się Dzień Skupienia stypendystów-studentów wspólnoty katowickiej, który poprowadził ks. Łukasz Nycz. Tematem przewodnim spotkania był rachunek sumienia oraz rozmowa ukierunkowana na kształtowanie serc i ducha.

Podczas konferencji ksiądz Łukasz Nycz wskazał warunki dobrego rachunku sumienia oraz przypomniał jego znaczenie w duchowym rozwoju.

Po konferencji odbyły się sesje pracy w grupach, podczas których stypendyści dzielili się refleksjami i doświadczeniami. Zastanawiali się wspólnie, co zagraża sumieniu i jakie narzędzia mogą pomóc w jego kształtowaniu.

„Moment rozmowy z innym stypendystą stał się ważną częścią dnia, umożliwił wymianę myśli na temat naszych relacji z Bogiem i ludźmi” – mówią uczestnicy.

Podczas następnej konferencji stypendyści skoncentrowali się na krokach rachunku sumienia, obejmujących zastanowienie się nad dobrem, proszenie Boga o wrażliwość serca, zrozumienie działań i słów, analizę potencjalnych zranień oraz postawienie sobie ważnych pytań dotyczących zerwania z grzechem.

Później stypendyści udali się do kaplicy, gdzie odbyła się Adoracja oraz Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Łukasz Nycz.

„Wszystkie te doświadczenia związane z rachunkiem sumienia, modlitwą i Adoracją spięte zostały szczerym dziękczynieniem Bogu za możliwość przeżycia tego dnia w Jego łasce. Mamy nadzieję, że to spotkanie umocni nasze więzi wspólnotowe i pomoże w lepszym wejściu w adwentowy czas oczekiwania na narodzenie Naszego Zbawiciela” – mówią stypendyści.

Maria Szymańska