Dzień Skupienia wspólnoty łódzkiej

3 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, stypendyści z łódzkiej wspólnoty Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczyli w Dniu Skupienia w kościele przy parafii św. Kazimierza w Łodzi. Słowa: „Daj się poprowadzić Jezusowi” stanowiły temat przewodni grudniowego spotkania.

Dzień Skupienia łódzkich stypendystów Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadzony był przez Ks. Dariusza Kowalczyka – przewodniczącego Zarządu Fundacji. Stypendystom towarzyszyli również Ks. Mateusz Wójtowicz, opiekun łódzkiej wspólnoty Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Siostra Anna Jóźwiak ze zgromadzenia sióstr apostolinek. Podczas tego wspaniałego wydarzenia stypendyści zapoznali się bliżej z tematyką Adwentu, nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku. Rozważane fragmenty Ewangelii otworzyły oraz zachęciły uczestników do refleksji, wypowiedzi na forum. Ksiądz Dariusz skupił się na pomocy w kształtowaniu dobrego sumienia. W swojej wypowiedzi nawiązał do słów Jezusa: „idź i nie grzesz więcej” oraz „twoja wiara cię ocaliła – idź w pokoju”, ukazując wielką moc pokory oraz skruszonego serca. Uzmysłowił wartość regularnego Rachunku Sumienia. Ksiądz wyjaśnił także proces modelowania ludzkiego Sumienia oraz jaki wpływ mają negatywne zachowania na nasze sumienie. Zaprezentowane zostały niszczycielskie etapy zła: przełamanie oporu – wewnętrzna walka, zacieranie granic – zastępowanie prawdy pięknymi słowami, osłabianie woli oraz brak wykorzystania momentu czynu dobroci — „boję się Chrystusa przechodzącego obok”.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na Mszę Świętą, podczas której łódzcy studenci mogli czuwać razem w modlitwie, wielbiąc Boga. Mszy świętej przewodniczyli ks. Dariusz Kowalczyk oraz duszpasterz wspólnoty ks. Mateusz Wójtowicz. W trakcie kazania ksiądz Dariusz poruszył ponownie temat Adwentu oraz wskazał jak najlepiej przeżyć ten okres. Wspólna wigilia zwieńczyła Dzień Skupienia, a na stole nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych.

Anna Sawina