Dziękujemy za przekazanie 1% podatku dochodowego!

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów nasza Fundacja otrzymała 350 963,26 zł z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.  Kwota ta pozwoli nam na sfinansowanie rocznego stypendium dla 113 uczniów.

Obecnie naszym programem stypendialnym objętych jest 2300 osób z całej Polski. Są to młodzi, zdolni ludzie, którzy pochodzą z niezamożnych rodzin i małych miejscowości. Każdego roku organizowana jest zbiórka kościelna oraz publiczna na fundusz stypendialny Fundacji. Działalność Fundacji można wspierać również poprzez wpłaty indywidualne oraz przekazanie 1% swojego podatku dochodowego.

To dzięki Państwu możemy wspierać tych młodych ludzi, którzy mają nie tylko liczne talenty, ale również marzenia. Otrzymywane stypendium jest dla wielu z nich szansą na dalszą edukację, rozwój.  Dziękujemy za każdy dar serca. Wspólnie budujemy  „Żywy Pomnik” św. Jana Pawła II.