Dzień skupienia gimnazjalistów i licealistów diecezji tarnowskiej

    28 lutego b.r. odbyło się spotkanie Stypendystów FDNT Diecezji Tarnowskiej w ramch wielkopostnego dnia skupienia.

    Obecny był na nim ks. prałat Zbigniew Guzy Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Zaproiszony gość dotknął istotnego probvlemu nadużywania alkoholu i innych środków odurzajacych. Sprawa ta wydaje się być dzisz aktualna sta obecnosć osoby zajmującej się pomocą osobom uzaleznionym. Kolejne spotkanie przewidzaiane jest na kwiecień. Wtedy Stypendysci będą obecni na dwudniowym spotkaniu w Starym Sączu obok ołtarza papieskiego