Dzień skupienia w ośrodkach

Piątek, 25 lipca zgodnie z regulaminem wakacyjnych obozów, które opierają się na zasadzie integracji i formacji, był dniem w którym stypendyści mieli okazję pogłębić swoją relację z Bogiem. Dzień skupienia zorganizowali księża duszpasterze ośrodków, których dzielnie wspierali księża z parafii szczecińskich, zwłaszcza posługując w konfesjonałach.

Centrum dnia we wszystkich ośrodkach była Msza Święta, w której oprawę liturgiczną i muzyczną zaangażowali się stypendyści. Był to także czas wyciszenia, zadumy nad swoim postępowaniem i podejmowanymi decyzjami; pomocna okazała się jutrznia, nieszpory,  modlitwa różańcowa, czy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Bardzo ważne było odpowiednie przygotowanie do Mszy Świętej. Młodzież uczestniczyła w nabożeństwie pokutnym i w adoracji oraz konferencjach. Stypendyści zostali tego dnia poproszenie o nieużywanie telefonów komórkowych. 

Każdy ośrodek starał się dopasować program dnia do swoich podopiecznych i przygotować coś wyjątkowego. Stypendyści mieszkający w domach studenckich ZUT-u uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na Cmentarzu Centralnym, a po Mszy Świętej w wieczorze uwielbienia. Ośrodek ZS4 we Mszy Świętej uczestniczył u szczecińskich sióstr karmelitanek, a potem młodzi mieli okazję rozmowy z siostrami. Wieczorem odbyła się projekcja filmu „Klasa Pana Tourette’a” i dyskusja. W Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących położono nacisk na bezpośrednie spotkanie młodego człowieka z Bogiem, pomocą okazała się katecheza, nabożeństwo Słowa Bożego i Kręgi Biblijne. Pogłębiony „Kwadrans z Janem Pawłem II” przeżyli gimnazjaliści z ośrodka DS3. Jedna z grup rozpoczęła modlitwą do Ducha Świętego, potem wybrana osoba przeczytała fragment listu Ojca Świętego Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”(Dam Wam Pasterzy) oraz kazania wygłoszonego na Westerplatte, 12 czerwca 1989, nastąpiła chwila medytacji, a później krótka dyskusja na temat usłyszanych słów, w części końcowej zaśpiewano „Barkę”. Natomiast ośrodek znajdujący się przy ulicy Racibora spotkał się w Teatrze Letnim, aby przeprowadzić Krąg Biblijny. Wprowadzenie przygotował ks. Maciej Wagner, który opowiedział o swojej drodze powołania oraz o tym, jak powinno się przygotować do owocnego przeżycia Kręgu Biblijnego. Posłużył się schematem rakiety:

Zakończeniem niech będą słowa Jana Pawła II wygłoszone na Placu Zwycięstwa podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.”

 

Anna Daniewicz