Fundacja wyróżniona przez Prezydenta RP

Ks. Dariusz Kowalczyk, Prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 11 września uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Do udziału w pracach został zaproszony przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

Co oznacza udział ks. Kowalczyka w pracach Komitetu? Duchowny podkreśla, że zaproszenie Prezydenta jest potwierdzeniem jego słów, że obchody odzyskania niepodległości powinny przyjąć także i lokalny charakter, a sama inicjatywa zwraca uwagę na potrzebę dyskusji o patriotyzmie.

– Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 17 lat wychowuje młodych w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności za Kościół, a włączenie organizacji w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości jest ogromnym wyróżnieniem – tłumaczy ks. Kowalczyk.

W inauguracyjnym spotkaniu oprócz władz uczestniczyli m.in. przedstawiciele związków wyznaniowych, organizacje harcerskie, kombatanckie oraz polonijne. Jak zapowiedział ks. Kowalczyk, Fundacja w najbliższym czasie będzie chciała aktywnie włączyć się w prace Komitetu.

Komitet poprzez swoje działania ma upamiętniać osoby i wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Co roku będą przygotowywane plany obchodów uroczystości państwowych. Prace Komitetu obejmują lata 2017-2021.