Gra miejska w Katowicach 18 maja

Druga edycja Gry Miejskiej „Błogosławiony Jan Paweł II naszym Przewodnikiem” 18 maja 2013 r. Katowice

 

W związku z kolejną rocznicą urodzin bł. Jana Pawła II stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia organizują już po raz drugi grę miejską: „Bł. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”. Adresatami tej inicjatywy są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, jak również dzieci i młodzież zaangażowanej w różne grupy duszpastersko – formacyjne w parafiach. Celem gry jest podtrzymywanie w młodym pokoleniu pamięci o bł. Janie Pawle II, jak również popularyzowanie Jego nauczania. Dalsze informacje dotyczące gry miejskiej  na stronie wspólnoty katowickiej www.dzielo-katowice.netau.net

 

gramiejska Katowice

Szczęść Boże!