#Hot16challenge2 w wykonaniu fundacyjnego zespołu „Tylko Ty”!

Zespół „Tylko Ty” dostał nominację do wzięcia udziału w akcji #hot16challenge2 od Sióstr Misjonarek dla Polonii.

Akcja organizowana przez fundację siepomaga.pl ma na celu zbiórkę charytatywną w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Pieniądze w całości zostają przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom, stanowiącym pierwsze ogniwo w walce z COVID-19.
Zespół podjął rękawicę i poniżej prezentuje efekt swojej pracy. Oczywiście, aby akcja mogła szerzyć się dalej „Tylko Ty” nominuje Bp Rafała Markowskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundację św. Mikołaja oraz Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło.
Warto przypomnieć, że zespół „Tylko Ty” jest bliski FDNT. Został on stworzony z pomocą Fundacji, a wokalistami jak i muzykami są tam stypendyści oraz absolwenci Dzieła!
„Tylko Ty” bardzo można spotkać podczas obozów formacyjno-integracyjnych Fundacji, gdzie dają swoje koncerty wyrażając wdzięczność dla darczyńców za okazane „Dziełu Nowego Tysiąclecia” dobro.